Isang lalaki, aksidenteng nakabili ng 28 Tesla Cars worth 1.4 million euros?Isang lalaki, aksidenteng nakabili ng 28 Tesla Cars worth 1.4 million euros?

Ang Tesla cars ay patuloy na sumisikat sa buong mundo dahil sa pagiging technologically advanced nito at gumagamit ng electric power upang ito ay tumakbo.

SOURCE

#Isang #lalaki #aksidenteng #nakabili #Tesla #Cars #worth #million #euros

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *